[LIVE] HAJIME YOSHIZAWA'S 55TH BIRTHDAY PARTY
(2020.01.06)

[LIVE]
SAKURAI KYO(Human Beat Box)
HYOTTOKO(MC)
IWAMI KEIGO(BASS)
NAGATA MASAKI(DRUMS)


[OPEN]
19:00


[CHARGE]
NO CHARGE / DONATION / TIP FOR LIVE / 1DRINK ORDER


1:6 YOSHIZAWA.jpeg