Arts
(2018.05.26)

33383166_1679299798852603_979905795128819712_n.jpg
[DJ]
Shuya Okino(Kyoto Jazz Massive)
Yota Kakuda(Yota Kakuda Design) ...


[OPEN] 19:00
[CLOSE] 23:30
[CHARGE] 1,000yen + Drink order
http://www.yotakakuda.com