THE ROOM BAR -juvenile-
(2014.12.10)

[Guest Live] RYOHEI HARASHIMA SESSION
Yu Hagiwara(Sax) /Aguri Hayashi(Ba) /Hibiki komuro(Key) /Ryohei Harashima(Dr)
[DJ] saitou_master /KOMA /REIMEI
[OPEN] 19:00
[CLOSE] 23:00
No Charge